Industrial Rope Acces Trade Association

IRATA is de internationaal erkende organisatie die gevormd & bestuurd wordt door een indrukwekkend aantal rope access bedrijven. Informatie over technieken, materialen & opleidingen wordt door IRATA verzameld & doorgegeven aan hun leden, waardoor er een permanente evaluatie & bijsturing plaatsvindt.

Richtlijnen & vereisten

In samenwerking met de industrie zijn richtlijnen & vereisten opgesteld die door elk IRATA-bedrijf strikt te volgen zijn. Deze bedrijven worden op regelmatige basis gecontroleerd aan de hand van tussentijdse inspecties & audits.

Veilig & kwaliteit

Het hoofddoel van IRATA is ervoor te zorgen dat alle werken, uitgevoerd door hun leden, op een veilige & kwaliteitsvolle manier gebeuren.

Meer info op www.irata.org